Konfigurowalność środowisk desktopowych Linux

Konfigurowalność środowisk desktopowych Linux

Wraz ze wszystkimi rozszerzeniami istnieje ogromna liczba motywów dla wszystkich pretendentów przedstawionych tutaj w tym podsumowaniu. W GNOME wybierasz motywy dla różnych kategorii; aplikacje, kursor, ikony, powłoka i dźwięk. Są w osobnych plikach i używają CSS …